549

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

تمامی کلاسهای استاد اجتهادی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله