549

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد آژنداک امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله