549

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد آژنداک روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله