549

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاسهای استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد آژنداک امروز مورخ ۲۵ بهمن برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله