549

عدم تشکیل کلاسهای استادصادقی

عدم تشکیل کلاسهای استادصادقی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صادقی روز پنجشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

جبرانی کلاسها روز یکشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت به شرح ذیل می باشد :

درس شبکه های کامپیوتری ساعت ۱۴ الی ۱۶

درس نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه ساعت ۱۶ الی ۱۸

اشتراک گذاری این مقاله