549

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم ها باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم ها باغشاهی

به اطلاع دانشجویان میرساند تمامی کلاسهای اساتید خانم ها باغشاهی فردا مورخ ۱۰ خرداد برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله