549

عدم تشکیل درس پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی استاد صفوی

عدم تشکیل درس پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند درس پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی استاد صفوی در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله