549

عدم تشکیل درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی

عدم تشکیل درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی

کلاس درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله