549

عدم تشکیل درس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

عدم تشکیل درس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله