549

عدم تشکیل کلاسهاى استاد لیلا باغشاهى

عدم تشکیل کلاسهاى استاد لیلا باغشاهى

به اطلاع دانشجویان مى رساند تمامى کلاسهاى استاد لیلا باغشاهى فردا مورخ ١۴٠٢/٠٧/١٣ برگزار نمى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله