549

عدم تشکیل کلاسهاى استاد سمیه باغشاهى

عدم تشکیل کلاسهاى استاد سمیه باغشاهى

به اطلاع دانشجویان مى رساند تمامى کلاسهاى استاد سمیه باغشاهى فردا مورخ ١۴٠٢/٠٧/١٣ برگزار نمى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله