عدم برگزاری کلاس ها به دلیل آلودگی هوا

عدم برگزاری کلاس ها به دلیل آلودگی هوا

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا کلاس ها در روز های یک شنبه و دوشنبه مورخ 11و 12دی ماه تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله