549

عدم برگزاری کلاس ها به دلیل آلودگی هوا

عدم برگزاری کلاس ها به دلیل آلودگی هوا

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا کلاس ها در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳و ۱۴دی ماه تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله