549

عدم برگزاری کلاس جبرانی درس مهندسی نرم افزار استاد لیلا باغشاهی

عدم برگزاری کلاس جبرانی درس مهندسی نرم افزار استاد لیلا باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس مهندسی نرم افزار استاد  لیلا باغشاهی

امروز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت 

برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله