549

عدم برگزاری کلاسهای استاد شکوهی

عدم برگزاری کلاسهای استاد شکوهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد شکوهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله