549

عدم برگزاری کلاسهای استاد سرتیپی

عدم برگزاری کلاسهای استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد سرتیپی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله