عدم برگزاری کلاسهای استاد سرتیپی

عدم برگزاری کلاسهای استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد سرتیپی امروز مورخ 1402/02/17 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله