عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 25 دی ماه 1401

عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 25 دی ماه 1401

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 دانشکده تعطیل می باشد و امتحانات در این روز برگزار نخواهد شد.

تمامی امتحانات لغو شده مورخ 1401/10/25 در روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله