549

عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱

عدم برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ دانشکده تعطیل می باشد و امتحانات در این روز برگزار نخواهد شد.

تمامی امتحانات لغو شده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله