عدم برگزاري امتحانات پايان نيمسال دوم تحصيلي 1401-1400 به شيوه آزمون متمركز

عدم برگزاري امتحانات پايان نيمسال دوم تحصيلي 1401-1400 به شيوه آزمون متمركز

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند؛امتحانات پايان نيمسال دوم تحصيلي 1401-1400 به شيوه آزمون متمركز برگزار نخواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله