549

عدم برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شیوه آزمون متمرکز

عدم برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شیوه آزمون متمرکز

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند؛امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شیوه آزمون متمرکز برگزار نخواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله