549

شروع کلاسهای ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

شروع کلاسهای ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان می رساند شروع کلاسهای ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از امروز مورخ ۲۳ بهمن ماه می باشد،طبق انتخاب واحد خود فایل اکسل برنامه کلاسی و دانلود نموده و در کلاسها حاضر شوید.

اشتراک گذاری این مقاله