شروع زمان ثبت درخواست انتقال

شروع زمان ثبت درخواست انتقال

به اطلاع دانشجویان می رساند برای اطلاع از زمان ثبت درخواست انتقال براي نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402 در سامانه آموزشي دانشگاه (هم-آوا) فایل زیر را دانلود نمایند.

دانلود:  درخواست انتقال

اشتراک گذاری این مقاله