549

شروع زمان ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

شروع زمان ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به تقویم آموزشی ،امکان ثبت درخواست انتقال از تاریخ ۱۵  الی ۳۰ آذر در سامانه آموزشی دانشگاه میسور می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله