549

شروع با تاخیر کلاس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ساعت ۱۶-۱۴

شروع با تاخیر کلاس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ساعت ۱۶-۱۴

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ساعت ۱۶-۱۴ استاد دادبخش با تاخیر برگزار می شود.

اشتراک گذاری این مقاله