549

سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان،تکواندو(کیوروگی)

سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان،تکواندو(کیوروگی)

جهت شرکت درسی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان،تکواندو بخش کیوروگی انتخابی تیم ملی ویژه دانشجویان دختر و پسر با آقای نصرالهی داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله