549

سوگواره یاس نبوی

سوگواره یاس نبوی

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی هیئت آنلاین را با عنوان سوگواره یاس نبوی برگزار می نماید جهت شرکت در برنامه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ الی ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ از ساعت ۱۹/۳۰ وارد لینگ زیر شوید.

https://heyatonline.ir/heyat/38

اشتراک گذاری این مقاله