سوگواره یاس نبوی

سوگواره یاس نبوی

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی هیئت آنلاین را با عنوان سوگواره یاس نبوی برگزار می نماید جهت شرکت در برنامه از تاریخ 1400/10/12 الی 1400/10/18 از ساعت 19/30 وارد لینگ زیر شوید.

https://heyatonline.ir/heyat/38

اشتراک گذاری این مقاله