549

ساعت دروس ورزش ، تربیت بدنی

ساعت دروس ورزش ، تربیت بدنی

به اطلاع دانشجویان می رساند ساعت این دروس بدین صورت می باشد :

درس تربیت بدنی(کاردانی) : روزهای یکشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸

درس ورزش(کارشناسی) : روزهای یکشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰

اشتراک گذاری این مقاله