549

زمان دفاع درس پروژه

زمان دفاع درس پروژه

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشجویان درس پروژه طبق روز و ساعت اعلام شده در فایل پیوست جهت دفاع از پروژه خود مراجعه فرمایند. دانشجویان فایل ارائه(PowerPoint) و فایل اصلی (Pdf & Word) و فایلهای مورد نیاز اجرای پروژه را همراه داشته باشند. حضور تمامی اعضای گروه الزامی است.

استاد موضوع پروژه دانشجویان روز ساعت
استاد آژنداک  روشها و ابزارهای امن سازی سیستم های خانگی محمداکبرزاده جعفری، مهدی کشاورز صفی، حسین غلامی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰
استاد احمدزاده  هوش مصنوعی و تاثیر آن در صنعت بانکداری سعید مهدی قلیخان شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۵:۳۰
استاد صفوی  Byod Security هدی سادات فرجی، سهیل صادقی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۹:۰۰
 بهره مندی از Machine Learning در کسب و کار مسلم ملکی، محمدرضا پشانی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۹:۳۰
  و کاربردهای آن NLP محمدرضا صیامی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰
 آینده پژوهی در سیاست محمد لطیف شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۰:۳۰
 security in byod management method سعید فتحی، مهدی مهرپوردارستانی، نیوفر موسی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۱:۰۰
 وب سرویس سیستم نوبت دهی در داخل وب سایت محمدحسین احمدآبادی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۱:۳۰
 وب سرویس ارائه بانک پیام روزانه سخن بزرگان در داخل سایت فرنوش محمدپور، فاطمه دارسرایی شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۲:۰۰
 سامانه ایجاد خدمات باشگاه مشتریان علی صادقی، محمدکاظمی اقدم، فاطمه زهرا تقوی چمازکتی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۹:۰۰
 وب سرویس خدمات web Crawling دلارام شریفی، آرمان احسنی، مبینا تدین موغاری سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۹:۳۰
 سامانه ثبت خاطرات روزانه پویا واقفی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۰:۰۰
 آینده پژوهی در مدیریت سازمان مهران شریعت سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۰:۳۰
 سامانه ارائه وب سرویس اختصاصی برای فروش محصول شیما شعبان زاده سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۱:۰۰
 آینده پژوهی در آموزش امین احمدمحمدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۱:۳۰
استاد یمقانی  بررسی روشهای تشخیص هرزنامه ها با هوش مصنوعی احمدرضا تیموری سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۲:۰۰

اشتراک گذاری این مقاله