زمان برگزای کلاس های پذیرفته شدگان مهر 1401

زمان برگزای کلاس های پذیرفته شدگان مهر 1401

به اطلاع تمامی پذیرفته شدگان مهر 1401 می رساند تمامی کلاس ها از مورخ 1401/07/23مطابق برنامه درسی هر رشته تشکیل خواهد شد.

برنامه درسی    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله