549

زمان برگزای کلاس های پذیرفته شدگان مهر ۱۴۰۱

زمان برگزای کلاس های پذیرفته شدگان مهر ۱۴۰۱

به اطلاع تمامی پذیرفته شدگان مهر ۱۴۰۱ می رساند تمامی کلاس ها از مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳مطابق برنامه درسی هر رشته تشکیل خواهد شد.

برنامه درسی    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله