549

زمان برگزاری آزمون کتبی دومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور

زمان برگزاری آزمون کتبی دومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور

زمان برگزاری آزمون کتبی دومین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه سال جاری به شرح ذیل می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله