زمان برگزاري آزمون كتبي دومين المپياد مهارتي دانشجويان سراسر كشور

زمان برگزاري آزمون كتبي دومين المپياد مهارتي دانشجويان سراسر كشور

زمان برگزاري آزمون كتبي دومين المپياد مهارتي دانشجويان سراسر كشور در روزهاي 14 و 15 اسفندماه سال جاري به شرح ذیل می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله