549

دوازدهمین دوره جشنواره ورزشهای همگانی

دوازدهمین دوره جشنواره ورزشهای همگانی

دانشجویان گرامی جهت اطلاع و ثبت نام در جشنواره با داخلی ۱۲۶ (آقای نصراللهی) تماس حاصل نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله