549

دریافت کارت دانشجویی

دریافت کارت دانشجویی

به اطلاع دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۲ می رساند کارت های دانشجویی آماده می باشد جهت دریافت به آموزش (کارشناس مربوطه)مراجعه کنید.

اشتراک گذاری این مقاله