549

دریافت کارت دانشجویی

دریافت کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله