دریافت کارت دانشجویی

دریافت کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال دوم 1402-1401 جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله