549

درگذشت مادر استاد دکتر یمقانی

درگذشت مادر استاد دکتر یمقانی

داغ بی کرانیست غم از دست دادن مادر این اسطوره زندگی

با نهایت تاسف در سوگ درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند آقای دکتر یمقانی سهیم هستیم برای ایشان طلب مغفرت و آمرزش و آرامش ابدی و برای استاد گرانقدر صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همچنین مراسم ختم آن مرحوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله