549

ادامه دروسی که با تاخیر شروع خواهد شد

ادامه دروسی که با تاخیر شروع خواهد شد

به اطلاع دانشجویان میرساند دروس ذیل هم با تاخیر شروع خواهد شد،لازم به ذکر است شروع  این کلاسها مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

درس آمار و احتمال ۱ – بانکداری بین الملل – شبکه های کامپیوتری

اشتراک گذاری این مقاله