549

درس پروژه نیمسال مهر ۱۴۰۰

درس پروژه نیمسال مهر ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال مهر ۱۴۰۰

دانشجویان فوق جهت ارایه پروژه لازم است در روز و ساعت مشخص (در فایل پیوست) مراجعه کرده و از پروژه خود دفاع نمایند. دانشجویان فایل ارائه(powerpoint)  و فایل اصلی (pdf & word)  و فایلهای مورد نیاز اجرای پروژه را همراه داشته باشند. حضور تمامی اعضای گروه الزامی است.    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله