درس پروژه نیمسال اول 1402-1401

درس پروژه نیمسال اول 1402-1401

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول 1402-1401

دانشجویان درس پروژه طبق روز و ساعت اعلام شده در فایل پیوست جهت دفاع پروژه مراجعه فرمایند. دانشجویان فایل ارائه(PowerPoint) و فایل اصلی (Pdf & Word) و فایلهای مورد نیاز اجرای پروژه را همراه داشته باشند. حضور تمامی اعضای گروه الزامی است.

 

فایل روز و ساعت         دانلود

اشتراک گذاری این مقاله