549

درس شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری

به اطلاع دانشجویان درس شبکه های کامپیوتری می رساند کلاس روزهای سه شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰ تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله