درس شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری

به اطلاع دانشجویان درس شبکه های کامپیوتری می رساند کلاس روزهای سه شنبه از ساعت 12:00 الی 13:30 تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله