549

درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی

درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی

به اطلاع دانشجویان درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی می رساند کلاس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱در روزهای پنج شنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰ با استاد محمد حسینی تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله