درخواست انتقالی

درخواست انتقالی

به اطلاع دانشجویان می رساند امکان ثبت درخواست انتقال از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/15 در سامانه آموزشی دانشگاه میسر می باشد.

لازم به توضیح است تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است.

اشتراک گذاری این مقاله