دانشجویان درس (اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2) استاد نعمتی

دانشجویان درس (اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2) استاد نعمتی

دانشجویانی که در امتحان شش نمره ای دروس (اندیشه اسلامی 1 و اندیشه اسلامی 2) غایب بوده اند و یا دانشجویانی که نمره کمتر از 3 گرفته اند، می توانند در امتحان حضوری روز شنبه مورخ 1400/10/25 ساعت 14:00 در سالن اجتماعات دانشکده حضور یابند.

اشتراک گذاری این مقاله