549

دانشجویان درس (اندیشه اسلامی ۱ و اندیشه اسلامی ۲) استاد نعمتی

دانشجویان درس (اندیشه اسلامی ۱ و اندیشه اسلامی ۲) استاد نعمتی

دانشجویانی که در امتحان شش نمره ای دروس (اندیشه اسلامی ۱ و اندیشه اسلامی ۲) غایب بوده اند و یا دانشجویانی که نمره کمتر از ۳ گرفته اند، می توانند در امتحان حضوری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ در سالن اجتماعات دانشکده حضور یابند.

اشتراک گذاری این مقاله