حضوری شدن تمامی کلاسها

حضوری شدن تمامی کلاسها

باتوجه به بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر حضوری شدن تمامی کلاسها، به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند؛ تمامی کلاسها از روز دوشنبه مورخ 1401/01/15 به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله