کلاس جبرانی درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی

کلاس جبرانی درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی کلاس درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی در روز پنج شنبه مورخ 1401/09/24 ساعت 9/30 الی 11 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله