549

کلاس جبرانی درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی

کلاس جبرانی درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی کلاس درس بهینه سازی موتور های جستجو استاد صفوی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۹/۳۰ الی ۱۱ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله