ثبت درخواست انتقال دانشجویان

ثبت درخواست انتقال دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته از تاریخ 1401/09/15 الی 1401/09/30 برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است متقاضیان می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم 1402-1401 بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه اقدام نمایند.

آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه        دانلود

اشتراک گذاری این مقاله