549

تمدید مانور آزمون های متمرکز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تمدید مانور آزمون های متمرکز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به اطلاع می رساند،مانور آزمون متمرکز تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تمدید گردید.

اشتراک گذاری این مقاله