تمدید مانور آزمون های متمرکز نیمسال اول 1401-1400

تمدید مانور آزمون های متمرکز نیمسال اول 1401-1400

به اطلاع می رساند،مانور آزمون متمرکز تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 تمدید گردید.

اشتراک گذاری این مقاله