549

تمدید ثبت وام دانشجویی

تمدید ثبت وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ باز می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۱۲۰ خانم فراهانی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله