549

تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان

تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ تمدید گردید.

اشتراک گذاری این مقاله