تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان

تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال تابستان 1401-1400 از تاریخ 1401/05/04 لغایت 1401/05/07 تمدید گردید.

اشتراک گذاری این مقاله