549

تمدید انتخاب واحد ترم تابستان

تمدید انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان می رساند انتخاب واحد ترم تابستان تا روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تمدید شد.

اشتراک گذاری این مقاله