549

قابل توجه دانشجویان درس اصول سرپرستی استاد دولت آبادی

قابل توجه دانشجویان درس اصول سرپرستی استاد دولت آبادی

تغییر کلاس درس اصول سرپرستی استاد دولت آبادی

به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس درس اصول سرپرستی استاد دولت آبادی از روز یکشنبه به سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ انتقال یافته 

 در صورتی که در کلاس نمیتوانید حاضر شوید تا تاریخ ۲ اسفند با آموزش تماس گرفته تا برایتان حذف شود.

اشتراک گذاری این مقاله