549

تغییر کلاس درس کارآفرینی

تغییر کلاس درس کارآفرینی

عدم تشکیل کلاس درس کارآفرینی روزهای یکشنبه 

به اطلاع دانشجویان می رساند درس کارآفرینی در روزهای ذیل تشکیل میشود 

 

سه شنبه استاد دولت آبادی ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

روزهای پنجشنبه استاد چمنی ساعت  ۱۴ الی ۱۶

روزهای دوشنبه استاد شکوهی ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

در صورتی که هرکدام از روزهای درس کارآفرینی و در نظر دارین با آموزش هماهنگ کرده و سر کلاس حاضر شوید و در صورتی که در کلاس نمیتوانید حاضر شوید تا تاریخ ۲ اسفند با آموزش تماس گرفته تا برایتان حذف شود.

اشتراک گذاری این مقاله