549

تغییر کلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی(دانشجویان رشته اینترنت اشیا)

تغییر کلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی(دانشجویان رشته اینترنت اشیا)

به اطلاع دانشجویان میرساندکلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی از امروز مورخ ۱۰ اردیبهشت تا اخر ترم ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله