549

تغییر کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

تغییر کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی دروس استاد قربانیان در دو جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ و ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به شرح ذیل برگزار می گردد:

کلاس درس سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

کلاس درس طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

کلاس درس راه اندازی وب سرور و اینترنت+آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی+کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

 

اشتراک گذاری این مقاله